2014. március 31., hétfő

Névelők 1

Ezzel a mondafordítással a névelőhasználatot lehet gyakoroltatni. Mindegyikben az ún. intézményszabály érvényesül (lásd az ajánlott tananyagot alább).


Fordítsd a mondatokat magyarra!

 1. Where did you go to school?
 2. One person was taken to hospital after the accident.
 3. When did you graduate from university?
 4. I studied psychology at college.
 5. He served decades years in prison for murder.

Fordítsd a mondatokat angolra!

 1. Hol jártál iskolába?
 2. Egy embert kórházba szállítottak a baleset után.
 3. Mikor végeztél az egyetemen?
 4. Pszichológiát tanultam az egyetemen.
 5. Évtizedeket töltött börtönben gyilkosság miatt.

Ajánlott tananyag:

 Articles 3 - Institutions (névelők - intézmények)

2014. március 28., péntek

Simple Past or Past Continuous 1


A két igeidőt hasonlítja össze a feladat. Lehet végezni angolról-magyarra fordításként vagy fordítva.Fordítsd a mondatokat angolra!
 1. Valaki ellopta a pénztárcáját, amíg úszott.
 2. Mit csináltatok reggeli előtt?
 3. Nem hallottam semmit, én egész éjjel aludtam.
 4. Nem láttál engem, mert nem néztél ide.
 5. Berlinben tanultam, amikor találkoztam vele.

Fordítsd a mondatokat magyarra!
 1. Someone stole his wallet while he was swimming.
 2. What did you do before breakfast?
 3. I couldn't hear anything, I was sleeping all night.
 4. You didn't see me because you were not looking.
 5. I was studying in Berlin when I met her.

Javasolt tananyagok

Examples for past tenses 01 (past simple, continuous and perfect)
Past Continuous (Folyamatos múlt)
Simple Past (Egyszerű múlt)

Képleírás 1


A feladat képleírás. Vizsgára készülőknek is adható, de egyéb beszédgyakorláshoz is kiváló. A téma lehet étkezés vagy utazás. Szókincs és kérdések alább.